חורף 2015דף מידע

התוכנית העולמית לחינוך לזכויות האדם
שלב שני » כוחות הביטחון

'מאוחדים למען זכויות האדם' סיפק הכשרה לגבי 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' של האו"ם ליותר מ-10,000 צוערי משטרה במדינה ההודית המרכזית מדהיה פראדש, בהתאם לשלב 2 של תוכנית החינוך העולמית של האו"ם לזכויות האדם.

ב-10 בדצמבר 2004, בסיומו של העשור לחינוך לזכויות האדם של האומות המאוחדות, העצרת הכללית של האו"ם הודיעה על התוכנית העולמית התלת-שלבית לחינוך לזכויות האדם, כדי לקדם את היישום של תוכניות חינוך לזכויות האדם בכל מגזרי החברה.

השלב הראשון (2009-2005) הדגיש שילוב של חינוך לזכויות האדם בבתי-ספר יסודיים ותיכוניים במערכת החינוך.

השלב השני (2014-2010) קרא לשילוב של חינוך לזכויות האדם בתוך מערכת החינוך הגבוה ובהכשרת מורים ומחנכים, עובדי ציבור, פקידי אכיפת חוק והצבא.

השלב השלישי (2019-2015) יתמקד בעיתונאים ובאנשי מקצוע אחרים באמצעי התקשורת, עם דגש על חינוך והכשרה בשוויון ואי-אפליה. מטרת התוכנית היא להיאבק בסטריאוטיפים ובאלימות; טיפוח כבוד לאחר; קידום סובלנות, דו-שיח בין-תרבותי ובין-דתי ושיתוף חברתי.

הסיבה לחשיבות השלב השני היא ברורה: מורים ומוסדות חינוך גבוה מדריכים את אזרחי ומנהיגי המחר. יתרה מכך, עובדי ציבור, אנשי אכיפת החוק ואנשי צבא נושאים באחריות העיקרית למתן כבוד ולהגנה על זכויות האחר.

כדי לקדם את המטרה הזאת, 'מאוחדים למען זכויות האדם' הוציא לפועל תוכניות כדי לספק חינוך והכשרה בנושא זכויות האדם לכוחות הביטחון באיזורי העולם העומדים בפני אתגרים גדולים. הפעולות כללו החל מהעברת הכשרה בנושא זכויות האדם לצוערי משטרה במדהיה פראדש, מדינה במרכז הודו, ועד להכשרת אנשי צבא בבית-הספר הצבאי הלאומי הקולומביאני לזכויות האדם ולחוק הומניטרי בינלאומי.

בסיומו של השלב השני של 'התוכנית העולמית לחינוך לזכויות האדם' בתחילת 2015, כל מדינה החברה באומות המאוחדות תעריך את היישום שלה של השלב הזה בתוכנית ותספק דו"ח למשרד הנציב העליון לענייני זכויות האדם (OHCHR).‏ OHCHR יכין לאחר מכן דו"ח כלל עולמי המבוסס על דו"חות ההערכה הלאומיים וימסור אותו למועצת זכויות האדם, הגוף הגבוה ביותר באומות המאוחדות בנושא זכויות האדם.אבני דרך בחינוך לזכויות האדם

  • 2004-1995: עשור החינוך לזכויות האדם של האומות המאוחדות.

  • 2009-2005: שלב 1 של התוכנית העולמית לחינוך לזכויות האדם של האו"ם מתמקד בחינוך לזכויות האדם במערכת בתי-הספר היסודיים והתיכוניים.

  • 2014-2010: שלב 2 מדגיש את החינוך לזכויות האדם בחינוך הגבוה ותוכניות הכשרה למורים ומחנכים, עובדי ציבור, כוחות אכיפת החוק והצבא.

  • פברואר 2012: העצרת הכללית של האו"ם מאמצת את 'ההכרזה של האומות המאוחדות לגבי החינוך וההכשרה בנושא זכויות האדם' במטרה "לפתח תרבות עולמית של זכויות האדם, שבה כל אחד מודע לזכויותיו ולתחומי אחריותו בקשר לזכויות של אחרים".
  • תחילת 2015: מדינות החברות באו"ם מדווחות לנציב העליון לענייני זכויות האדם בנוגע ליישום שלהן של שלב 2.

  • 2015: המשרד של הנציב העליון לענייני זכויות האדם מספק דו"ח עולמי למועצה לזכויות האדם של האומות המאוחדות.

  • 2019-2015: שלב 3 של התוכנית העולמית מתמקד באנשי מקצוע באמצעי התקשורת ובעיתונאים, כשהדגש הוא על חינוך והכשרה בנוגע לשוויון ולאי-אפליה.

עזור להפוך את זכויות האדם למציאות

הצטרף לתנועה העולמית לזכויות האדם על-ידי כך שתהפוך לחבר ב-'מאוחדים למען זכויות האדם' (UHR).‏ UHR מסייעת ליחידים, למחנכים, לארגונים ולגופים ממשלתיים בכל חלקי העולם להגביר את המודעות בנוגע ל-׳הכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם׳.

הורד
הורד