עולם הוגן וחופשי

זכות האדם מספר 28

עולם הוגן וחופשי

כל אדם זכאי למשטר סוציאלי ובינלאומי, שבו אפשר יהיה לקיים במלואן את הזכויות והחירויות אשר נקבעו בהכרזה זו.

הורד
הורד