החופש להתכנסות ציבורית

זכות האדם מספר 20

החופש להתכנסות ציבורית

1. לכל אחד יש את הזכות ואת החופש להתכנסות ולהתאספות בדרכי שלום.

2. לא יכפו על אדם השתייכות לאגודה.